Voedselbanken zijn verenigingen die ten dienste staan van andere verenigingen die strijden tegen honger en sociale uitsluiting. Deze lokale caritatieve verenigingen zijn aangesloten bij een Voedselbank en moeten aan precieze criteria beantwoorden. Voedselhulp wordt verstrekt aan personen die zich in een nijpende of chronische noodsituatie bevinden. Deze hulp moet gepaard gaan met een sociale begeleiding die zich verzet tegen elke vorm van uitsluiting. Het begrip” voedselhulp” mag niet verward worden met “volledige voeding”, omdat de Voedselbanken slechts kunnen uitdelen wat ze gekregen of ingezameld hebben.

De voedselhulp wordt aan de minderbedeelden verstrekt:

  • hetzij onder de vorm van voedselpakketten
  • hetzij met maaltijden opgediend in “sociale restaurants”
  • hetzij met maaltijden, “gedeeld brood” genoemd, in kleine ontvangstruimten.

Het essentiële doel van de Voedselbanken bestaat erin voedselhulp te verstrekken aan minderbedeelden en tegelijkertijd strijd te voeren tegen honger en voedselverspilling.

In België zijn er duizenden personen die honger lijden, terwijl er anderzijds dagelijks tonnen nog verbruikbare levensmiddelen in de vuilnisbak terechtkomen.

Om verspilling te voorkomen, recupereren de Voedselbanken een deel van deze voedseloverschotten om ze ter beschikking te stellen van de minstbedeelden onder ons

Geen voedselverspilling

Regelmatig worden een hele reeks producten weggegooid of vernield, hoewel ze nog perfect verbruikbaar zijn. Onze taak bestaat erin de voedingsbedrijven te overtuigen om deze producten af te staan en zo honger en voedselverspilling te bestrijden.

Kosteloosheid

De personen die wij helpen, beschikken meestal over beperkte financiële middelen; Daarom delen wij alle ingezamelde producten gratis uit.

Billijkheid

Wij menen dat iedereen recht heeft op gezonde voeding. Daarom verdelen wij alle door ons ingezamelde producten op billijke wijze en zonder enige discriminatie.