Schrijf je in om het laatste nieuws te ontvangen en updates
Sluit je aan bij meer dan 6.000 leden en ontvang wekelijkse updates over onze producten
no, thanks

F.A.Q. / Weetjes

Dat roken niet goed is voor de gezondheid dat weten we allemaal, maar wat jullie misschien nog niet weten is de schade die je kan aanrichten wanneer je een peuk op de grond gooit!

Anders dan men zou denken, zijn de sigarettenfilters niet biologisch afbreekbaar. Wanneer ze in contact komen met water, lossen deze grondstoffen zich op tot giftige bestandsdelen, welke door de kinderen en beesten opgegeten worden of kortweg in de natuur belanden.

F.A.Q.

Jouw vragen beantwoordt.

Hoe draagt THENABCOMPANY bij aan het maatschappelijk welzijn?
Wij steunen de voedselbanken in België.
De voedselbanken verwerpen de primauteit van het geld; zij streven naar een actieve en
verantwoorde solidariteit zonder onderscheid van afkomst, tendensen, taal, filosofie of ras.
Dit kunnen wij bij THENABCOMPANY alleen maar toejuichen.
De voedselbanken hebben geen enkele politieke of commerciële binding.
In dit opzicht wordt hun werking verzekerd door:
*schenkingen van materieel voor de werking van de voedselbanken
*het ten laste nemen van werkingskosten door derden
*de participatie van verenigingen
Hoe helpt THENABCOMPANY om de klimaatverandering tegen te gaan?
Afval is in eerste instantie vooral milieu, maar heeft ook wel iets met klimaatverandering te maken.
Afval inzamelen en scheiden is vooral goed voor het milieu, er komen zo geen schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terecht.
Afval recyclen heeft daarentegen weer meer te maken met het klimaat. Immers, als je materialen kan hergebruiken hoeft er minder nieuw materiaal geproduceerd te worden.
En dat scheelt in de meeste gevallen weer in energie en dus CO2 in de lucht.
CO2 is een van de broeikasgassen die het klimaat opwarmen.
IS de C-box ECOLOGISCH?
De c-box is volledig recycleerbaar.
Het is gemaakt van ABS plastic.
De eigenschap van het steeds opnieuw kunnen verwarmen van ABS maakt het zo'n geweldige kandidaat voor recycling.
Het is niet giftig , het wordt in veel kinderspeelgoed gebruikt omdat het relatief minder schadelijk is als je het vergelijkt met andere kunststoffen.
Het peukenbakje zelf is gemaakt uit pp, polypropyleen is uitstekend recyclebaar.
Pp is een vrijwel onbreekbaar plastic. Het materiaal is redelijk stijf, heeft een hoge
temperatuurbestendigheid en is goed bestand tegen chemische oplossingen en zuren.
De C-box is geen wegwerpvoorwerp maar als u behoefte heeft om een nieuwe te kopen en u de vorige toch wil deponeren doet u dit steeds in een containerpark.

Weetjes

Wist je dat…

1 sigaret zo'n 8,5 liter water vervuilt?
Heel veel peuken komen terecht in het water, waar ze worden opgegeten door zeedieren. De nicotine laat onze dieren overgeven en de andere giftige stoffen in de
peuken, zoals pesticideresten, zware metalen en giftige gassen die kunnen
leiden tot hun dood.
*In sigarettenfilters zit niet alleen plastic, maar ook een cocktailtje van
giftige stoffen: arseen (rattengif!), lood, nicotine en pesticiden. Als de
weggegooide filter uiteenvalt, sijpelen die chemicaliën de grond of het
water in. Op een universiteit in de VS deden ze een proefje: ze lieten vissen
zwemmen in water waar 24 uur sigarettenpeuken in gedobberd hadden
(één filter per liter). Na een paar dagen was de helft van de vissen dood.
* ligt er een peuk op straat en gaat het regenen? Dan absorbeert de grond
de chemicaliën uit de peuk en komt het onder andere in ons grondwater
terecht. Het kan al met al tussen de twee en twaalf jaar duren tot een peuk
helemaal is vergaan.
* Jaarlijks gaan zo’n 6 biljoen sigaretten over de toonbank. 90% daarvan
heeft een filter met plastic. Bij elkaar levert dat meer dan een miljoen ton
plastic afval op.
*In België kan het weggooien van een peuk op de openbare weg je
trouwens een boete van 50 tot 250 euro opleveren.
*Sinds de roker naar buiten is verbannen, is het aantal peuken op straat
toegenomen. Dat het geen fraai gezicht is, is nog tot daaraan toe. Dat
peuken enorm vervuilen is een veel groter probleem.
*Verschillende overheden hebben al mogelijkheden uitgewerkt om de
impact van de peuken op ons milieu in te perken, zoals het aangeven op de
sigarettenpakjes dat de peuken niet biologisch afbreekbaar zijn of het
invoeren van een statiegeldsysteem, zoals voor glazen flessen.
*Ook een bananenschil blijft nog aardig lang circuleren in de natuur.
Doordat de schil het taaie cellulose bevat, bedraagt de afbraaktijd 1 jaar.
Een ander product waarvan je niet verwacht dat het zo lang duurt, is een
papieren zakdoek. Deze zal bijvoorbeeld al snel een maand rondzwerven,
voordat hij is afgebroken. En gooi je weleens je kauwgom weg (ergens
anders dan in de prullenbak)? Voor dit is afgebroken zijn we twintig jaar
verder…
*Glazen potten en flessen blijven nog veel en veel langer bestaan. De
afbraaktijd hiervan duurt maar liefst 1 miljoen jaar! Dit komt omdat ze
voornamelijk uit silica bestaan, één van de meest permanente mineralen
ter wereld. Archeologen zijn blij dat glazen producten zo lang mee gaan,
maar als zwerfafval is dit materiaal minder gunstig.
ook op zakelijk vlak je afval moet sorteren?
Momenteel wordt meer dan de helft van het zakelijk afval afkomstig van
kantoren en winkels niet gerecycled. Dit komt vaak omdat het afval niet
goed is gescheiden waarvoor het terecht komt bij de stroom restafval.
Eenmaal daar wordt het vaak nat en vervuild. Nat en vervuild afval heeft
vaak een te lage kwaliteit om recycling nog mogelijk te maken.Je kunt
restafval verminderen op drie manieren: reduce, recycle of reuse. Reduse
wil zeggen dat zo min mogelijk afval maakt. Bij recycle gaan we uit van een
correcte afvalscheiding zodat de materialen kunnen worden gerecycled.
Reuse wil zeggen dat je niets weggooit maar het direct hergebruikt.
• Als bedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte inzameling en
scheiding van het zakelijke afval. Ook het laten afvoeren van zakelijk
restafval is je eigen verplichting.
ook het klimaat prioriteit is bij THENABCOMPANY?
• 97% van de wetenschappers is het erover eens dat de huidige
klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt. Waarom?
Broeikasgassen houden warmte in de atmosfeer vast.
De mens heeft de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer in korte tijd
spectaculair verhoogd door het verbranden van fossiele brandstoffen en
kappen van oerwouden.
Voorspelde effecten die horen bij een opwarming als gevolg van
broeikasgassen worden daadwerkelijk waargenomen.
Alle beschikbare alternatieve verklaringen voor een zo snel veranderend
klimaat zijn ontkracht.
wij ook sociaal maatschappelijk geëngageerd zijn?
We steunen de voedselbanken in België.
Meer dan twee miljoen Belgen lopen een risico op armoede, stelt het
jaarrapport. Ze lopen dat risico omdat ze moeten rondkomen met een
inkomen dat onder de armoedegrens ligt, in een huis wonen zonder nodig
basiscomfort, leven in een gezin waar weinig of niet in gewerkt wordt.

De cijfers
*20 procent van de Belgen loopt een risico op armoede
*21,5 van de kinderen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting
*bij de jongeren is dat 24 %
*bij 55-plussers 21,2 %
*bij mensen met een laag opleidingsniveau loopt het risico op tot 34,7 %

*69,8 % van de werklozen loopt een risico op armoede of sociale
uitsluiting
*mensen die huren verkeren vaker in armoede (40,3%) dan mensen
*die een eigen huis hebben (8 %)
*68,4 % van de niet-EU-burgers leeft in armoede
*15% van de Belgen leeft onder de armoededrempel
*bij de éénoudergezinnen leeft 54,2 % onder de armoededrempel
*5 % van de Belgen verkeert in een situatie van ``materiële deprivatie``: ze kunnen hun huur of facturen niet betalen, ze kunnen zich niet veroorloven om om de twee dagen een maaltijd met vlees, kip of vis te bereiden, ze kunnen hun woning niet verwarmen, ze hebben geen wasmachine, televisietoestel, telefoon of auto
*14 % van de Belgen leeft in een huishouden met een zeer lage
werkintensiteit

heb je al gehoord over de plasticsoep?
Wat is plastic soep eigenlijk? De plasticsoep is een gebied in een zee of
oceaan waarin veel plastic drijft. De term werd voor het eerst gebruikt in
1997. Kapitein Charles Moore voer midden op de Grote Oceaan en zag dat
daar hele gebieden vol plastic dreven. Hij noemde dit de ‘plastic soup’.
Let's plant
the future together
Bossen remmen de klimaatverandering af en vormen het belangrijkste reservoir voor biodiversiteit. Helaas is ontbossing vandaag een van de grootste bedreigingen die weegt op onze planeet.
Play Video
#follow us

Instagram

parallax
de koffie staat alvast klaar

Let’s talk

Laten we samen een einde maken aan het meest vervuilende item ter wereld! Geef het voorbeeld aan anderen en neem je verantwoordelijkheid ivm sigarettenpeuken.

HOUD HET SCHOON MET DE C-BOX.

    This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy