Go Forest is een partnerorganisatie van CO2logic en wil individuen en bedrijven inspireren en motiveren om toekomstgericht te handelen.
Ze planten bomen daar waar ze de grootste impact hebben.
Bossen remmen de klimaatverandering af en vormen het belangrijkste reservoir voor biodiversiteit. Helaas is ontbossing vandaag een van de grootste bedreigingen die weegt op onze planeet.

Go Forest wil de natuur herstellen door het planten van de juiste boomsoorten in gebieden waar ze de meest positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit, CO2-opslag, tewerkstelling, levensonderhoud en plaatselijke economieën. Dankzij experts op het vlak van klimaatprojecten worden de beste projecten wereldwijd grondig geselecteerd en gecontroleerd. Go Forest doet niet enkel aan bebossing, maar ook aan het actief voorkomen van bomenkap en het herstellen van de bodem via de regeneratieve landbouw.

Together.

Go Forest focust niet alleen op biodiversiteit, maar ook op gedragsverandering om zo ook de oorzaken rond de bodem- en ontbossingsproblematiek aan te pakken.
Ieder van ons kan een positieve impact hebben op de wereld waarin we morgen leven.

Vele bomen vormen een bos, net zoals vele kleine stappen samen één grote verandering teweegbrengen.
Wil jij ook graag dit project ondersteunen als bedrijf of als particulier neem dan een kijkje op hun website: www.goforest.be